Jô Shishido

Jô Shishido

Jô Shishido

Data di nascita: 06/12/1933
Luogo di nascita: Osaka Prefecture, Japan
Conosciuto come: Joe Shishido