Frank Kjosås

Frank Kjosås

Film come attore

Two Buddies and a Badger
2015

Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin

STREAMING NON DISPONIBILE

The Saboteurs

Kampen om tungtvannet

STREAMING NON DISPONIBILE

The Half Brother

Halvbroren

STREAMING NON DISPONIBILE